Βιογραφικό

Ο Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος με επιμέλεια, δεξιότητες, αναλυτική νομική σκέψη, και ευθύνη στην εκτέλεση των καθηκόντων του ειδικεύεται στο Τραπεζικό Δίκαιο : στο συμβουλευτικό επίπεδο (ρυθμίσεις σε δάνεια ιδιωτών, επαναρύθμιση επιχειρηματικών δανείων), διαπραγματεύσεις και εξώδικη επίλυση θεμάτων που αφορούν Τράπεζες, στο δικαστικό επίπεδο προσφυγή στον Ν. 3869/2010 (Ν.Κατσέλη) και στην νομική αντιμετώπιση των καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών. Ο Δικηγόρος έχει χειριστεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων προστασίας δανειοληπτών (είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις) και έχει παρουσία σε πολλές δίκες με αντικείμενο την αναγκαστική εκτέλεση, με θετικές αποφάσεις που αποτελούν νομολογία σήμερα των ελληνικών δικαστηρίων. Κατέχει σε βάθος τη γνώση των τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων, τόσο από την άποψη των διαφορών και τη διαβούλευση όσο και θεμάτων καταναλωτικής πίστης. O Δικηγόρος Χρήστος Θ. Πέτκος έχει σημαντική εμπειρία και έχει χειριστεί με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις του Αστικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, Ασφαλιστικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου (ειδικά Περίθαλψης, Συνταξιοδοτικά), Εμπορικού Δικαίου (Εμπορικά Σήματα και Δίκαιο Ανταγωνισμού), Ποινικού Δικαίου. Μετάφραση –Διερμηνείας, καθώς και θέματα Νομοθεσίας των Ζώων συντροφιάς.

Εκπαίδευση:
Πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2008

Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά

Αφήστε μια απάντηση