Δικηγόρος Αθήνα

Το δικηγορικό γραφείο Χρήστος Πέτκος και Συνεργάτες έχει ως πρωταρχική δέσμευση να παρέχει ολοκληρωμένες και άριστες νομικές υπηρεσίες, σε υψηλό επαγγελματικό επίπεδο τόσο σε δικαστικό όσο και σε συμβουλευτικό (διαπραγματεύσεις, εξώδικη επίλυση διαφορών), με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες μας.

Σφραγίδα μας είναι η άμεση και έγκαιρη απάντηση στο πρόβλημα του πελάτη που επιτυγχάνεται διαμέσου της προσωπικής επαφής. Προσβλέπουμε στις ανάγκες του πελάτη μας και επιθυμούμε τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του, για αυτό φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωση του, για κάθε στάδιο της υπόθεσης του. H αφοσίωση, η αυταπάρνηση και η νοοτροπία του γραφείου μας έχει οδηγήσει στην επιτυχή έκβαση δεκάδων υποθέσεων του αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Στόχος μας είναι πάντα η άμεση και ουσιαστική επίλυση των διαφορών, με τη χαμηλότερη δυνατή επιβάρυνση για τον πελάτη. Στα πλαίσια της πολύχρονης διαδρομής του γραφείου μας έχουμε να επιδείξουμε πλούσια εμπειρία σε όλο το φάσμα των νομικών υπηρεσιών.

Διαφήμισή μας είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες μας με τους οποίους έχουμε δημιουργήσει μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του γραφείου μας στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται.

Οι επιτυχίες μας αυτές αναγνωρίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης εταιρείας στην Ελλάδα, που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό και όχι μόνο χώρο και συνεργασίας μας με τα αντίστοιχα γραφεία της στο Καναδά, ΗΠΑ, Παναμά και στην Αφρικανική ήπειρο.

Category(s): Uncategorized

Αφήστε μια απάντηση